GARDEN PEARLS

Eesti ja Läti aiandusturismi kui turismitoote arendamine

Projekti “Garden Pearls” raames luuakse uus turismitoode – külastajatele avatud Eesti ja Läti aiad ning kaunid pargid saavad ühise nime „Garden Pearls“, et koguda tuntust aiandusturismi huviliste ja teiste külaliste seas, olgu nad kohalikud või kaugemalt tulnud.

Eesti ja Läti on tegemas esimesi samme aiandusturismi arendamisel, sest aiandusturism on üha rohkemate turistide jaoks esmaseks reisimotivatsiooniks või oluliseks lisapõhjuseks puhkuse sihtkoha valimisel. Mõlema riigi parimate kogemuste ja oskuste jagamine ning ühtne toote ja teenuse pakkumine võimaldab meil jõuda suurema hulga külastajateni, mitmekesistada meie turismimaastikku ning arendada veelgi jõudsamalt meie kauneid aedu.

Meie marsruudiga on ühinenud ca 80 aeda ja parki Eestist ja Lätist. Et tagada parim võimalik külastuskogemus, on meie marsruudis nii suuri linna- ja mõisaparke, kollektsioonaedu, puukoole kui ka armsaid väiksemaid iluaedu.

Projekti peamised tegevused:

  • aiandusturismi kui toote arendamine ja teenuse disain;
  • Garden Pearls töödega ühinenud aedade ja parkide omanike ja töötajate koolitused ning oskuste arendamine;
  • Garden Pearls marsruudi turundus (kohalikel ja välisturgudel), sealjuures infomahuka ja külastust planeerida aitava veebilehe loomine, messikülastused, avatud aedade üritused ning loomulikult ka turundusmaterjalide loomine;
  • väikesemahulised investeeringud Garden Pearls marsruudi aedadesse ja parkidesse, eesmärgiga muuta need meie külastajatele veelgi atraktiivsemaks.

 

Projekti partnerid:

Juhtpartneriks on Vidzeme Turismiassotsiatsioon. Lätist osalevad projektis veel Läti Ülikool, Turaida Muuseum, mittetulunduslikud ühendused „Limbazu Lauvas“, „Oleri Mõis“ ning 5 omavalitsust:  Amata, Burtnieki, Gulbene, Koceni, Rūjiena.

Eestist on projektipartneriteks MTÜ Estonian Gardens, Tartu Ülikool, SA Pärnumaa Arenduskeskus, SA Viljandimaa Arenduskeskus, Hiiumaa Ametikool, Pärnu linn ja OÜ Sangaste Mõis.

Kõik partnerid esindavad aedu, mis on meie marsruudis ning panustavad oma teadmiste ja kogemustega nii toote arendusse kui ka turundusse.

Projekti kestvus: 01.05.2018 – 30.10.2020

Projekti eelarve: Projekti kogueelarve on 749 755 eurot, millest Eesti-Läti programmi  (Euroopa Regionaalarengu Fond) toetus on   637 292 eurot.

 

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.