Meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevus „Turism – sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine ning sihtkoha kui võrgustiku arendamine“ eesmärgiks on tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkond.

Projekti nimetus: „Mõisaajastu leiutiste külastuskeskuse „Avasta ja imesta!“ avamine Sangaste mõisa ringtallis“

Projekti kestvus: 01.09.2016- 31.05.2019

Sangaste mõisa ringtalli rajatakse mõisaajastu külastuskeskus „Avasta ja imesta!“. Keskus tutvustab külastajale, kui leidlikud olid mõisaajastu elanikud, milliseid uusi lahendusi/tegevusi leiutati ning kuhu need leiutised on tänaseks arenenud. Hoonesse ehitatakse ekspositsioonide ruumid, neid teenindavad ruumid ning kujundatakse erinevad ekspositsioonid keskuse teemale vastavalt. Hoone eripärane arhitektuur võimaldab luua ühe ainulaadseima ja omapäraseima turismiobjekti kogu Eestis.
Projekti tulemusel välja on arendatud uus mõisaajastu uuendusi tutvustav külastuskeskus „Avasta ja imesta!“ Sangaste mõisa ringtalli. Keskus pakub rohkete osalusvõimalustega
ekspositsiooniga tutvumise võimalusi, põnevaid töötubasid ja teenusepakette. „Avasta ja imesta!“ külastuskeskusest kujuneb mõisaajastu ja tänapäeva leiutisi ühendav Lõuna¬- Eesti üks atraktiivsemaid perekülastuste sihtkoht.

Projekti eelarve: 2 353 599,36 eurot